Recenze CD Ullmannových písní v Harmonii

185-image-1432562630HHHHH
Viktor Ullmann
Těžké je opustit krásu
Irena Troupová – soprán, Jan Dušek – klavír.
Text: Č, N, A.
Nahráno: 2014-2015 Benátky nad Jizerou.
Vydáno; 2015, TT: 52:00, 60:30.
2 CD Arco Diva UPO176 2 131.

Písně Viktora Ullmanna na koncertních pódiích bohužel slýcháme velmi zřídka, přestože hudba “terezínských autorů” zažívá stále větší popularitu u nás i v zahraničí, V případě tvorby Viktora Ullmanna je pro to jeden hlavní důvod – jejich intonační obtížnost a hlasová náročnost, což ve svém důsledku rovněž vedlo k malému počtu nahrávek. O to více stojí v popředí jedinečný komplet Ullmannových písní pro soprán a klavír Schwer ist’s, das schöne zu lassen / Těžké je opustit krásu, který v letošním roce vydala společnost Arco Diva. Natočení Ullmannova kompletního díla pro sopránový hlas a klavír si vzala za svůj životní úkol sopranistka Irena Troupová, známá svou všestranností, čistou intonací i jasným barevným hlasem. Už při pohledu na komplet nás zaujme jeho objemnost. Booklet obsahuje detailnější popis Ullmannova života díla, ale také texty všech písní – v českém, anglickém i německém jazyce. Velký dík za zpracování tu patří Vlastě Reittererové, která texty písní rovněž z originálu přeložila. Komplet tak působí jako skutečný hold tomuto geniálnímu autorovi.

Celé UIlmannovo dílo můžeme rozdělit na dvě skupiny – díla vznikla před deportací do Terezina 8. září 1942 a díla zkomponovaná v Terezíně mezi lety 1942—1944. Jeho tvorbu ukončil až transport do Osvětimi 16. října 1944. Dramaturgie kompletu z tohoto hlediska nabízí zajímavý oblouk. Otevírá ho píseň Vendla v zahradě, kterou Ullmann věnoval malířce Friedl Dicker-Brandeis. V Terezíně vyučovala kreslení a pod jejím vedením vznikla kolekce dětských obrázků vypovídajících o tragédii dětských obětí nacismu. Píseň vznikla pravděpodobně už v roce 1918 původně jako dárek k jejím narozeninám. Právě v Terezíně také poprvé zhudebnil texty v jidiš, které naopak celý komplet uzavírají – Tři písně v jidiš (Brezulinka) op. 53. Jako první ucelený cyklus zazní Šest písní na verše Alberta Steffena op. 17. Steffen stál ve vedení Všeobecné antroposofické společnosti a v Ullmannově tvorbě měl zvláštní místo – jako básník i dramatik. CD1 uzavírá cyklus Duchovní písně op. 20 s emotivně vypjatou prostřední Mariánskou písní. Ullmann jednotlivé písně věnoval blízkým osobám svého života a dodal jim tak velmi osobní ráz. V jeho díle mají ale své významné místo také ženy – básnířky. Irena Troupová dokázala rozeznít jejich křehkou lyrickou krásu i dramatičnost. CD 1 obsahuje cyklus Pět milostných písní podle Ricardy Huch op.26, naopak CD 2 rozezní Tři sonety na texty z portugalského zpěvníku na texty Ullmannovy oblíbené básnířky Elisabeth Barret-Browning. Jejich interpretace je pro každou sopranistku skutečnou výzvou, stejně tak jako expresivní hudba cyklu Šest sonetů Louïse Labé, francouzské básnířky 16. století.

CD 2 otevírá píseň, jejž název byl přejat pro Samotný titul kompletu – Těžké je opustit krásu, jediná dochovaná píseň cyklu Sedmi elegií pro soprán a orchestr op, 8 na Steffenův text. Zpestřením je Little Cakewalk (Malý taneček) na francouzské dětské říkadlo, jediná zachovaná píseň cyklu Písní francouzských dětí, Prosté texty cyklu Tři čínské písně z roku 1943 umocňují zoufalství a tíživost posledních Ullmannových dnů prožitých v Terezíně. Do Terezína nás svou stísněností i touhou po kráse zavede také cyklus Tři písně na Hölderlina a dvě Písně útěchy z roku 1943 na slova A. Steffena, které působí, jako by se autor loučil se životem.

Právě písňová tvorba tvoří podstatnou část Ullmannova díla a je základem pro pochopení jeho hudební řeči. Ullmannovo mistrovství je ve vystižení sdělení textů. Pro dosažení konkrétní nálady hlas nešetří. Má mimořádné nároky na časté a velké změny polohy hlasu a jeho barvy, v popředí je výraz, dramatičnost i kontrasty v témbrech, které umocňují velké intervalové skoky… To vše Irena Troupová předvedla s lehkostí a naprostým porozuměním pro Ullmannovu hudební řeč i obsah samotných textů. Do Ullmannovy hudební duše se při poslechu doslova noříme každou další písní i díky citlivému a promyšlenému doprovodu Jana Duška.

Markéta Vejvodová

webmaster: (c)Martin Šmíd (martinsmid[zavinac]volny.cz)