Dny české a německé kultury – zahajovací koncert

Foto: Daniel Havel

Foto: Daniel Havel

Slavnostní zahajovací koncert 22. ročníku festivalu Dny české a německé kultury přinese tři symfonická díla. Hans Krása (1899–1944) pocházel z česko-německé židovské rodiny. Hudbu studoval u Alexandra Zemlinského (1871–1942), který působil v Novém německém divadle v Praze. Právě Zemlinsky dirigoval Krásovu prvotinu. Krásovi se podařilo mezinárodně uspět se svou Symfonií pro malý orchestr, v níž v poslední větě zhudebnil text A. Rimbauda v překladu Maxe Broda. Zemlinského Symfonietta op. 23 měla premiéru v Praze roku 1935. Jakkoli jsou oba skladatelé představiteli nových hudebních směrů, které ovládly evropskou hudbu v prvních dekádách 20. století, jejich myšlení stojí na principech práce s tématem, jak je svým bohatým symfonickým dílem představil Ludwig van Beethoven na přelomu století 18. a 19. Beethovenova symfonie je uváděna s připomínkou toho, že vznik mnoha jeho děl umožnil mecenát české šlechtické rodiny Lobkowiczů. Účinkují: Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně, Irena Troupová – soprán, Marek Štilec – dirigent. Více zde.

1. 10. 2020 | 18:30 | Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem

 

webmaster: (c)Martin Šmíd (martinsmid[zavinac]volny.cz)